În funcţie de evoluţia bolii şi a stării pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării. Medicul curant întocmeşte Biletul de externare/Scrisoare medicală.

După semnarea cu cardul a serviciilor medicale primite, Biletul de externare/Scrisoare medicală i se înmânează pacientului/aparţinătorului, care vor transmite documentul medicului de familie.

Împreună cu Biletul de externare/Scrisoare medicală, pacientul mai poate primi şi:

• Certificat de concediu medical (după caz);

• Rețetă compensată dacă persoana este asigurată;

• Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externării pacientului la cerere acestuia i se aduc la cunoştinţă recomandarile consemnate si in Epicriză / Scrisoare medicala si i se explica riscurile la care se poate expune.
In cazul in care pacientul doreste sa se externeze medicul curant consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.