Serviciile de medicina a muncii

– Examenul medical la angajarea in munca.
– Controlul medical periodic.
– Examenul medical la reluarea activitatii.

Servicii de medicina de întreprindere

Pe lânga serviciile de medicina muncii (angajare, control medical periodic), putem oferi şi servicii de medicinä de întreprindere, realizând atât prevenţia cât şi identificarea pericolelor asupra sänätäţii în muncä a angajaţilor şi servicii privind analizele medicale necesare persoanelor cu responsabilitäţi în siguranţa circulaţiei (fişe ARR – şoferi profesionişti, coordonatori transport).

Unitati mobile, caravane medicale

Pentru a veni în întâmpinarea solicitärilor firmelor din judeţul Sălaj şi din ţarä, societatea dispune de şase unitaţi mobile (caravane medicale) pentru investigaţii de medicina muncii, unitaţi cu care ne putem deplasa la sediul companiei dumneavoastra.
Aceste caravane au dotarea necesara pentru a realiza toate analizele care se pot efectua în cadrul Policlinicii SALVOSAN Ciobanca.

În completarea actului medical, asiguram efectuarea examenului psihologic de cätre personal autorizat, verificarea aptitudinilor psihoprofesionale pentru locuri de munca cu risc profesional, cunoscând faptul cä daca munca influenţeaza starea de sanatate a angajatului, aceasta la rândul ei, influenţeaza randamentul în munca al angajatului.

Unitati mobile, caravane medicale

Pentru a veni în întâmpinarea solicitärilor firmelor din judeţul Sălaj şi din ţarä, societatea dispune de şase unitaţi mobile (caravane medicale) pentru investigaţii de medicina muncii, unitaţi cu care ne putem deplasa la sediul companiei dumneavoastra.
Aceste caravane au dotarea necesara pentru a realiza toate analizele care se pot efectua în cadrul Policlinicii SALVOSAN Ciobanca.

În completarea actului medical, asiguram efectuarea examenului psihologic de cätre personal autorizat, verificarea aptitudinilor psihoprofesionale pentru locuri de munca cu risc profesional, cunoscând faptul cä daca munca influenţeaza starea de sanatate a angajatului, aceasta la rândul ei, influenţeaza randamentul în munca al angajatului.