Colaborarea cu Salvosan Ciobanca

Avantaje:

– Organizarea activitatilor medicale specifice medicinei ocupationale la sediile   beneficiarului si in functie de orarul angajatilor. Ne deplasam cu echipe medicale mobile,   cu toata aparatura necesara, in asa fel incat procesul de munca sa fie cat mai putin   afectat.

– Consilierea beneficiarului in probleme de sanatate si securitate in munca precum si in   procesul de implementare a legislatiei in vigoare.

– Organizarea si gestionarea bazei de date cuprinzand toate dosarele medicale ale   angajatilor companiei beneficiare.

– Prezentarea beneficiarului de servicii medicale de medicina muncii , a unor rapoarte   scrise cu privire la situatia starii de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de   munca si riscurile profesionale.

– Comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala catre toate persoanele   implicate in procesul muncii.

– Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie sau reorientare profesionala   in caz de accident de munca, boala profesionala sau in urma unor afectiuni cronice.

– Accesul, prin intermediul cardului SALVOSAN Ciobanca, la servicii medicale de cea mai   inalta calitate pentru fiecare dintre angajatii beneficiarului si membrii familiilor acestora,   cu un discount de 20% pentru toate serviciile medicale oferite de SALVOSAN Ciobanca.

– Acordarea de asistenta medicala , inclusiv demersurile pentru spitalizare si urmarirea   evolutiei in timpul internarii si in perioada de convalescenta.

– Furnizarea serviciilor de medicina ocupationala in toata tara, prin posibilitatea deplasarii   cu cele şase unitäţi mobile (caravane medicale) pentru investigaţii de medicina muncii.

– Efectuarea tuturor investigatiilor specifice sanatatii si protectiei in munca, inclusiv   supravegherea stricta a absenteismului medical, prin controlul si avizarea concediilor   medicale.